Бетонова помпа

02345Докато приготовлението и особено транспортирането на бетонните смеси са почти напълно механизирани, то при полагането се влага много ръчен труд. Затова сега усилията на конструкторите са насочени към създаване на съвременни машини и съоръжения, които да намалят и напълно да изместят ръчния труд при полагането на бетона.

Като най-перспективни машини в това отношение се оказват бетоновите помпи. Чрез бетоновите помпи и оборудването към тях, бетонната смес може да се подава в произволно място на строителната конструкция, разбира се, в границите на техническите възможности на машината. Съвременните бетонови помпи дават възможност за транспортиране на бетона на дължина максимум до 400 метра и височина 80 метра(при най-мощните машини).

02345Бетоновите помпи са известни отдавна. В старите конструкции се използваше механично задвижване, помпи с едностранно действие, големи по обем бункери и всичко това правеше конструкцията много тежка – до 15/16 тона. Помпите бяха при такава маса стационарни, трудно преносими. Това ограничаваше използването им. У нас например такива помпи се използват най-вече в язовирното строителство.

В последните няколко години се появиха нови конструкции бетонови помпи, обикновено двуцилиндрови, с хидравлично задвижване и с малки по обем бункери, които имат малка маса и могат да се поставят върху платформата на товарни автомобили или върху рама на автомобилен тип. Това дава възможност бетоновите помпи да се транспортират бързо и лесно от един обект на друг и да обслужват едновременно група обекти. Сега помпите най-често се снабдяват и със сгъваема стрела с дължина между 20 и 45м, поставена на въртяща се ос, което позволява бетонът да се подава направо в строителната конструкция. Появата на тези машини разшири значително приложението на бетоновите помпи в промишленото, жилищното и мостовото строителство.

Съвременните бетонови помпи могат да се класифицират според начина на придвижване на самоходни и прикачни, според начина на подаване на бетонова смес – на помпи със сгъваема стрела и помпи без стрела, според начина на действие – на помпи с циклично и помпи с непрекъснато действие. В различните конструкции съществуват и конструктивни различния, например в разпределителната система, в разположението на отделни възли и прочие.