Дървени подови настилки

Предназначението на подовите настилки, е да създават удобство при използването на откритите и закрити площи за различни цели. Наред с това те вземат и активно участие в оформяне на облика им. Най-разпространени са дървените подови настилки и именно на тях ще обърнем внимание в днешния материал. Най-разпространените подови настилки от дърво са паркета и дюшемето. За това ще разгледаме всеки един от тях в детайли.

ОБИКНОВЕНИ ДЪРВЕНИ НАСТИЛКИ

Правят се от обработени или необработени дъски в зависимост от предназначението им. Делят се на настилка от необработени дъски и дюшеме.
Настилка от необработени дъски
Изпълняват се обикновено в тавански помещения, временни сгради и като подпаркетна настилка. Дебелината на дъските, е около 2,5-3 см. Използват се дъски с ширина от 10 до 16 см, наковани плътно една до друга или зарязани на „глъб“. Подпаркетната настилка, както и дъсчената обвивка се правят с междини между отделните дъски – 1,5 до 2 см. По-широките дъски се разцепват по дължината си, за да не се измятат.

Чамово дюшеме

02345Прави се от чамови дъски с дебелина 4 см и ширина от  7 до 12 см. След рендосването им от едната страна дебелината на дъските намалява на 3.6 см. Обработват се на „зъб“ и „глъб“ и се коват върху гредоред или бичмета. Първата дъска се поставя на около 1,5 см от мазилката обърната към нея със „зъба“. Приковават се с пирони, дълги 8 см, през „глъбовете“, така, че пироните да не се виждат на повърхността. Дюшемето може да се направи и като отделните дъски се прикрепват „на перо“. След завършване на настилката, ръбовете между отделните дъски се заглаждат с ренде, а фугите между дюшемето и мазилката се покриват с первази. Предназначението на фугите, е да осигурят възможност настилката „да работи“ – да се свива и набъбва.

ПАРКЕТНИ НАСТИЛКИ

02345Правят се върху дървени или масивни подови конструкции. Паркетните – отделните дъски, от които се прави паркетът – трябва да бъдат от твърдо дърво – дъб, бук и други. Дебелината на настилката съгласно БДС, е 1.8 см. Паркетниците се произвеждат с различни ширина от 3,00 до 6,00 см и дължина от 18 до 40 см. Те се рендосват машинно отгоре и отдолу и се профилират на „зъб“ и „глъб“ по една от дългите и една от късите страни на паркетината. Приковават се скрито – в „глъба“.
Паркетните настилки се коват или лепят добре подравнени подложни настилки. Подреждането на отделните паркетини се прави на „рибена кост“, карета, ленти и други фуги. Междините от стената до настилката се покриват с первази, които имат триъгълно сечение. Освен обикновен паркет в строителството се използва и луксозен паркет, предварително монтиран на квадратни табли(пана).