Деца – да възпитавате или обичате

Деца - да възпитавате или обичате?