Добиване и обработване на камъни

Камъните се добиват от открити находища – речни корита и каменни кариери

02345Добиването от речните корита представлява всъщност едно подбиране на подходящите за строеж камъни. Те имат заоблени форми, които трудно се пригаждат към изискванията за изпълнението на каменните зидарии.

От кариери камъните се добиват главно по три начина: чрез взрив, чрез подкопаване и чрез клинове.

Чрез взрив

Добитите по този начин камъни могат да се използват за настики(трошен камък, павета, основен калдъръм) и някои зидарии, с по-малки изисквания, тъй като при взривяването се получават пукнатини.

Чрез подкопаване

По този начин се получават по-големи каменни блокове, от които впоследствие може да се получат ломен камък за зидария и малък процент камък, годен за по-презизна обработка.

Чрез клинове

Издълбават се дупки, в които се набиват дървени клинове. Клиновете се напояват с вода, набъбват и разцепват камъка по предварително направените очертания. В отворите може да се вкара вода и чрез изкуствено замразяване да се предизвика разцепване на камъка.

По нататък камъните се обработват ръчно или с машини. За зидария от каменни квадри се правят следните допълнителни манипулации.

Ръчно очукване

Чрез него квадратите се подготвят още на кариерата. Размерите им са с пет сантиметра по-големи от размерите, които квадрите трябва да имат при влагането им в строежа.

Оформяне на ръбовете.

Извършва се с шкарпела(по ръбовете) и с това се дават окончателните размери на квадрите. Ширината на шкарпелните ивици се движи от 3 до 5 см. Ако средното поле се остави с грубите си очертания, квадрите се наричат рустикови.

Бучардисване

Когато квадрите трябва да имат равни повърхности, средното поле се „смъква“ допълнително с шило, изравнява се с тарак и след това се бучардисва с чук.

Шлифоване

Прави се с шмиргели, които имат различна зърнеста структура – по-едра към по-дребна.

Полиране

Това, е още по-прецизно заглаждане на камъните, при което получават огледално гладка лицева повърхност. Шлифоването и полирането може да се извърши и машинно – с шлифовъчни и полировъчни машини. Машинната обработка на камъните се прави: с гатер – за разбичване на плочи; с рендосвачки – за направа на профили; със стругове – за колонки, балюстри и други.; с циркуляри – за допълнително обрязване.