Ешеверия

02345Видовете на рода ешверия растат предимно из Мексико, Тексас и Калифорния. Те са месесто стъблени, с трайни, месести листа, събрани в розетка. При някои от видовете стъблото е толкова късо, ,че розетките до¬пират до земята. Като изключим нуждата на растенията от много светлина, всичко останало по отглеждането им е много лесно. Те растат в почвена смес, в която преобладава пясъкът — смес от градинска пръст, малко прегорял говежди тор- и повече едър пясък. През лятото ги поливайте редовно, а през зимата — много рядко и с незначително количество вода. Ако и през зимата почвата е влажна, ешвериите нарастват при недостиг на светлина и розетките им се разреждат. Когато поради възрастта на растението стъблото стане високо или розетката се деформира, постъпете така: отрежете розетката непосредствено до най-долния й лист и я забодете в съд с пясък или със смес от пясък и малко градинска пръст.

02345Забодете я така,, че тя едва да навлезе в пясъка. Прикрепете я и я полейте, за да прилепне пясъкът до нея. След това я поливайте много рядко и с малко вода. Ако времето е топло (а това трябва да става през лятото), новите корени ще се появят след 2—3 седмици. Така ще получите красиво, ниско растение — с голяма розетка, а почти без стъбло. Старото стъбло на растенията запазвайте. От него израстват странични розетки, които също можете да вкоренявате и така да размножавате ешвериите. За размножаване можете да използвате и семената, но растенията, получени от семе, растат бавно. Ако въпреки това искате да използвате семената, засявайте ги в песъчлива почвена смес, покривайте ги съвършено леко, защото са ситни, и ги поливайте оскъдно.

Измежду най-красивите видове са и следните:

Ешверия деренбергии с ниско стъбло и с листа, покрити с восъчен налеп, поради което се белеят, а върховете им са червеникави. Листата са сравнително дребни, розетките — гъсти, а цветовете — червени.

Дребнолистна ешверия  — растение без стъбло, с дребни белезникави, изправени листа, покрити с власинки и събрани в гъста розетка. Често в пазвата на листата се по¬явяват нови розетки, които изскачат извън розетката-майка. Цветовете са червени, напръскани с жълти петна.

Ешверия секунда — растенията обикновено са без стъбла или имат къси стъбла и образуват нови стъблени повлекла, които завършват с нови розетки.