Изкопи на ръка

Ако имате нужда от изкоп на ръка, можете да се свържете с фирма Кърти БГ. Изкопите на ръка се правят само от професионалисти със специални кирки и лопати. С тези професионални кирки и лопати, фирмата може да ви изкопае километри изкоп, независимо от предназначението му и от почвата. Кърти БГ може да ви изкопае изкоп за септична яма, мазе или тунел. Може да направи изкоп и за полагане на тръби.

Ако къщата ви се наводнява периодично, имате нужда от дренаж, за целта фирмата може да ви направи подходящ изкоп, който да спре водата. След изкопа се прави цялостното почистване на терена. Ако има нужда да се изкореняват и премахват изгнили дървета, Кърти БГ е на ваше разположение. Ако имате нужда да ви се направи изкоп за полагане на основи за къща или друг вид конструкция, екипът разполага с необходимите професионални машини и най-вече притежава необходимия дълго годишен опит, за да свърши работата качествено, при това за отрицателно време.
Всеки изкоп, който ще подобри състоянието на имота ви и качеството ви на живот е инвестиция.
Фирмата работи със замах и професионализъм. Няма терен, който да е твърде труден или твърде опасен за екипа на Кърти БГ.