Извозване на земна маса и почва от разрушени обекти

Събаряне, разрушаване на сграда и съоръжения, като правило, завършва с извършване на извозване на отломки и земна маса, което включва в планирането голям обем почва, за изхвърляне от терена след заравняване на дупки и траншеи. Много предприятия и фирми предпочитат да поръчат изпълнение на тази работа (къртене, събаряне, разрушаване и извозване на отпадъчния материал) на специализирана фирма, притежаваща съответните технически и кадрови обезпечения, една, от които се явява и нашата фирма.

Следва да отбележим, че при изпълнение на разрушаването особено значение се отделя на извозването на отпадъка, които трябва да бъде извозен в строго определено време, без да пречи, на какъвто и да е производствен процес. За своевременното извозване на земна маса се използват специализирани самосвали машини, които се предвиждат в зависимост от предполагаемият обем работа.

На практика, това е едно необходимо изискване за допълнителна техника за осигуряване на оперативно планиране на територията на обекта и натоварването на земна маса на камиони. Спецификата за провеждане на извозване на земната маса изисква работа на голямо количество техника за намаляване на ограничения период от време. Качествената мощна техника просто ще намали, увеличението на загубите на изпълнителя. Затова много фирми предпочитат да вземат под аренда специализирана строителна техника.

На пръв поглед при извозването на земната маса е необходим самосвал. Мощността на товароподемност и количеството на тези камиони се определят, изхождайки от обема на необходимите работи и също предполагаемият срок на извършване на услугата. Особено внимание при разчета се отделя на дестинацията, която камионите ще изминат до специалния полигон за утилизация на отпадъка. Ние можем да предложим самосвали с товароподемност 13 – 15 тона, но ако се наложи имаме готовност и за 30 тонен. При избора на конкретния модел автомобилен транспорт предимно се съблюдава радиуса при натоварване, за осигуряване на свободното маневриране на техниката.

Спомагателно оборудване за осигуряване извозването на земна маса.

За изпълнение на товароподаването е необходимо да се използват багери. За не големи дупки или траншеи, а също в местата с плътно застрояване успешно се използват мини — багери и багери — товарачи. Това е универсална и много маневрена машина, единствен недостатък, на които се явява малката мощност, но в условията на ограничен обем на работа той се превръща в преимущество.

При обекти за разрушаване от средна величина широко се използват бобкати, които не причиняват вреда върху асфалтовото покритие и минимизира увреждането на заобикалящия ландшафт. Такива агрегати се подбират по мощност и в зависимост от специфика на демонтажните работи.

При крупното мащабно обекти за събаряне е трудно без наличието на гъсенични машини, които изпълняват голям обем работата за много къс срок. Тази техника основно се използва при извънградски крупни обекта. Следва да отбележим, че производителността на тези машини, трябва напълно да съвпадат с товароподемността на самосвала за избягване на ненужен престоя.