Къде да изхвърлим строителни отпадъци в София?

В резултат на извършени строителни или ремонтни дейности, както от частни лица, така и от строителни фирми, като тези ремонти се извършват не само в жилища, но и в офиси, в административни сгради или търговски обекти, в крайна сметка се събират определен вид отпадъци, които подлежат на транспортиране и изхвърляне.

Вид строителни отпадъциСъществуват разбира се общински наредби, специално насочени към този вид дейност, касаещи поддържането и опазването на чистотата на общината, както и управлението на отпадъците на съответната общинска територия. За да може да се осъществи такова изхвърляне на строителни отпадъци, то съответната фирма, желаеща да извършва такъв тип дейност, трябва да притежава разрешително от общината и да бъде включена в списъка с фирми, които имат одобрението да извършват извозване на отпадъци.

Също така, в този вид наредба, касаеща изхвърлянето на строителни отпадъци, е посочено и кои са определените за тази цел места, на които може да се изхвърлят този вид отпадъци. Ако вие сте клиент и искате да се възползвате от услугите на фирма, която да се справи с този проблем за вас, и да транспортира отпадъците до съответно определеното за това място, може да проверите в сайта на вашата община, кои са лицензираните фирми за тази цел. Като вече може да изберете на коя фирма да се спрете в зависимост какъв боклук трябва да бъде изхвърлен – дали ще се транспортират тухли, дали ще е бетон или керемиди, плочки и всякакъв такъв тип фаянсови изделия.

Ако сте частно лице и сте се заели да правите ремонт на своя апартамент или офис, то в крайна сметка след този ремонт трябва да бъдат изхвърлени строителните отпадъци, и вие трябва да се съобразите с това, че тези отпадъци не са битови, и изхвърлянето им става на определените за това места, като всеки който реши да ги изхвърли при битови отпадъци или при отпадъци за разделно събиране, подлежи на глоба и санкция.