Как да прехвърлите кола на роднина

Прехвърлянето на автомобил на роднина или друг член в семейството може да стане без излишни разходи. Има няколко варианта за това: Договор за дарение. Този метод Ви позволява да избягате да плащате данъци, защото когато прехвърляте автомобила на роднина, това не се таксува. Може да подпишете договор в офис при нотариус, но тогава трябва да платите държавна такса. По-лесно е да изтеглите стандартен формуляр от Интернет и да го запишете сами, а след това само да заверите при нотариус.

Този метод няма да превърне роднината ви в пълен собственик на колата, но ще позволи да използват и продава на трета страна. Сделката трябва да бъде потвърдена пред нотариус. Когато посещавате офиса, ще ви трябва личните документи и данни на  автомобила. За да е сигурно всичко носете големия талон на колата. За нови авточасти, приложете към документите. Тук може да видите за накладки на BMW z4.

За правата на новия собственик е необходимо да отидете на КАТ, където да бъде вписан. Цената на застраховката ще варира в зависимост от опита на новия шофьор. По този начин минус са несигурност в бъдеще, собственикът по всяко време може да отмени пълномощното и да вземе колата.

Наследство – Колата на починалия роднина може да бъде получена след смъртта му по воля или по закон. Необходимо условие е получаването на удостоверение за правото на наследяване. За регистрацията му е подадено заявление до нотариуса. Възможно е вариант на действително приемане, когато наследникът след смъртта на собственика се грижи за поддръжката и ремонта на превозното средство. Но за пререгистрация този факт ще изисква потвърждение в съда.

Как да реорганизирате колата след смъртта на собственика?

За да кандидатствате за регистрация на собствеността на автомобила, се дава определен срок – 6 месеца след смъртта на собственика. Ще са необходими следните документи: сертификат за удостоверяване на смърт (смъртен акт), утвърждаване на родство, талон на автомобила. В случай на наследяване е необходимо да се плати държавната такса. Зависи от стойността на колата, която ще бъде определена от независим оценител. За близки роднини размерът е 0,3%, за другите – 0,6%. След като сте получили сертификата, не бива да отлагате посещението в КАТ, трябва да препродадете документите за 10 дни.

Регистрацията на превозното средство изисква следните документи: регистрация на автомобили, сертификат за преминаване на годишен технически преглед, лична карта на наследника и фотокопия на тези документи. Процедурата за пререгистрация отнема 1 ден, в изключителни случаи – до 5 дни. Ако има няколко наследници, ще трябва да решат, на кого да регистрират колата.

Една от важните нюанси на наследството – заедно с имуществото на новия собственик са всички дългове. Неплатените глоби след смъртта на нарушителя трябва да бъдат изплатени на наследника. Съществува възможност да се избегнат разходи – ако след налагането на глоба от две години не е изтекъл, той не може да бъде възстановен дори чрез съд.