Какво точно е услугата изхвърляне на стари мебели

Услуга за извозване и изхвърляне на стари мебели, от които вече нямате нужда представлява възможност да премахнете вашия диван или друга мебел и тя да бъде предадена за рециклиране.

В страната ни е незаконно да се изхвърлят стари мебели на улицата – това се счита за сериозно нарушение на местните разпоредби за чистотата на обществените места. Общинските закони предвиждат строги санкции за изнасяне на мебелите по улиците, поставянето им в контейнери за боклук или места около тях.

Аргументът „всички го правят“ и „нечий стар диван вече стоеше там“ невинаги работят. Ако нямате късмет и в момента на „изхвърлянето“ полицията е на място,  глобата за изнасяне на дивана в контейнера ще е солидна сума. Размерът на глобата зависи от града и се регулира от местните закони.

Опитът показва, че полицията изчислява размера на тези глоби не по мебел, а според броя на участниците в нарушението. Например, ако един диван бъде изнесен и изхвърлен на улицата от двама души и двамата се глобяват. Изхвърлянето на диван на открито е много по-евтино!

Ако вашите мебели са в добро състояние, може да опитате да ги продадете, като прехвърлите тежестта по премахването им върху купувача. Във форумите може да намерите примери за успешно изхвърляне на стари мебели и дори получаване на пари за тях.

Ако мебелите са в лошо състояние, тогава има законова възможност за тяхното изхвърляне, чрез предаването им в специални пунктове за събиране на отпадъци. По правило ще трябва сами да свалите мебелите от апартамента и да наемете транспорт, за да доставите мебелите до пункт за събиране.

Местните власти в някои градове предлагат услуга за безплатно събиране на стари мебели. Трябва да уговорите време, за да им предадете да ги изнесете сами. За съжаление, в този случай ще е почти невъзможно да се отървете от старата мебел и в същото време да вземете нова.

От kostovi.bg могат да ви предложат това и още много повече. Те ще се погрижат за този проблем и ще се отървете от старите мебели бързо и безпроблемно!

Те, предлагат услуга за безплатно извозване на стари мебели с демонтаж;

* Услугата се предлага само на купувачи на нови мебели.

** За сгради без асансьори, както и при невъзможност за ползването им, в посочената тарифа е включено качването до 1, 2, 3, 4 и 5 етаж (първият етаж е партерен). За всеки следващ има допълнителна такса на етаж.

Източник: kostovi.bg