Конструкции на дървените стълби

Те се допускат само при еднофамилни сгради,вили или второстепенни помещения.Недостатъци:не са пожароустойчиви,с течение на времето дървото старее,гние,износва и изтърква.Стъпалата лягат на две страници /няма конзола,армировка/,които образуват рамото на стълбата.Видове дърв.стълби: – обикновени дървени стълби-използват се при второстепенни помещения,селскостопонски сгради, тавани и др.Страниците са с дебелина от 5-8см.Самите стъпала са с дебелина от 4-5см и се сглобяват между страниците. Нямат чела.
Сглобяеми дърв.стълби: -най-сполучливи и се използват най-много.Стъпалата и челата се вкопават в двете страници и по този начин тежестта се разпределя равномерно.Стъпалата излизат пред челата 3-4см и се сглобяват с дървени сглобки на глъб и зъб.Ширината на страниците се определя според ширината на стъпалата,като се оставя пенпердикулярно още по 4-5см.Първото стъпало се изпълнява от греди свързани с площатките.Страниците стъпват на тези греди -оседлани дървени стълби – изпълняват се открити стълби в холове или еднофамилни жилищни сгради.В основата конструкцията е същата, като сглобяемите стълби,разликата е в това,че в горната част на страниците над стъпалата е премахната/стъпалата стъпват в/у страниците.