Машини, оръдия и инструменти за лично стопанство

Когато земята за лично ползуване, е разположена на блок на дадена бригада, основните механизирани полски работи се извършват с машини на АПК. На тази техника няма да се спираме. В днешния материал ще обърнем внимание на машините и оръдията, които са дадени за трайно използване и на които поради маломерност или неподходящ терен не може да се използва техника от общественото стопанство. Там се използват малогабаритна техника и дребен селскостопански инвентар.

02345Ръчните полски работи засега се прилагат най-широко, особено на маломерни участъци със сложен терен. За по-дълбока(основната) обработка(до 30 см) и за риголване(обръщане) за лозя и овощни градини се използува права лопата(бел). За плитките обработки се използват мотики, гребла, брани, валяци и други. Мотиките са с различна големина. По-малките се използуват при гъсти посеви и млади нежни растения за унищожаване на поникналите плевели и за разрохкване на почвата, а по-големите – при подготовка на почвата за сеитба или засаждане, за окопаване на добре развити растения и при по-широки междуредия.

Греблата се използуват за разрохкване и изравняване на почвата, заравяне на дребни семена, събиране и извличане на растителни остатъци, и извадени корени от многогодишни плевели при обработките. За разрохкване се използват и ръчни брани, а за уплътняване на почвата – ръчни железни или дървени валяци, широки до метър. На малки площи разсаждането се извършва с ръчни садилки. Почвата около растенията се уплътнява добре с крак и задължително се полива.

02345Механизираните полски работи може да се провеждат на по-големи участъци. Използуват се конски двойки, малки трактори и мотокултиватори. Конските двойки теглят обикновен или обръщателен плуг с едно плужно тяло за извършване на основната обработка. За по-плитки обработки през есента след оранта и за предсеитбени обработки се използват конски култиватори, фрези, брани, а за валиране след сеитбата – конски валяк. Обикновените малки трактори се използват за работа с навесни и прикачни плугове, култиватори, фрези, брани или валяци. Тези трактори се използват само на по-големи участъци или когато в края има тревни ивици, тъй като се нуждаят от повече място , за да обърнат.