Многогодишни цветя

02345Многогодишни се наричат много цветя, защото те наистина могат да живеят много години. В градината обаче се държат не цветята, които могат да живеят, а онези, които със своя растеж и цветове създават приятно чувство у човека, т.е., които са красиви. Красотата обаче не е постоянно и неизменно качество. И цветята, както всички живи организми, следват общия път — детство, разцвет и старост. Ако в млада възраст им дадете добри условия, те по-късно ще ви се отблагодарят с растовитост и качествени цветове. Знайте обаче, че и най-добре отглежданите растения, щом застареят, стават все по-малко декоративни, докато стигнат до положение да съществуват, без да украсяват. Затова подновявайте системно вашите многогодишни цветя. Тези от тях, които имат разклонен корен, размножавайте чрез разделяне; които са с неразклонен корен, размножавайте чрез семена. При това засаждайте новите растения на ново място, защото мястото на майчиното им растение е обедняло за тях.

Не разчитайте само на вида и сорта. Условията, при които цветята се отглеждат, не са по-малко важни. Когато те са благоприятни, увеличава се не само броят на цветовете, но и техните размери; засилва се кичестостта им, подобрява се фор¬мата на цветните им листчета, цялото растение става по-декоративно. Ние отгледахме няколко сорта димитровчета при: различни условия, като образувахме две групи от растения: с еднаква възраст и във всяка група включихме по 5 растения от всеки сорт. Едната група отгледахме върху градинска почва,, а другата — в дълбоко обработена и наторена градинска почва. През лятото поливахме и окопавахме едновременно двете групи. Наторените растения станаха по-едри, дадоха много повече цветове и цветовете им станаха не само много по-едри, но и по-красиви. Така реагират на добрата агротехника и всички други цветя. Затова наторявайте вашите многогодишни цветя всяка есен и заривайте тора чрез дълбоко копане или риголване, а през лятото ги поливайте според нуждите им. Засаждайте ги на подходящо място и на достатъчно разстояние.

Друго важно условие за доброто състояние на многогодишните цветя е орязването на прецъфтелите им цветове, ако не ви са нужни семена. Правете го веднага след прецъфтяването.