Орел Змияр

02345Това, е едно от редките същества на Земята, които са имунизирани от отровата на змиите. Разбира се, това, е в кръга на шегата. Както знаете тази граблива птица се храни предимно със змии и в никакъв случай не подбира това, което яде. Освен смоци и неотровни змии, тя напада още пепелянки и усойници. Те съставят значителна част от дневния му хранителен режим. Змиярът избягва смъртоносния допир със зъбите на отровните змии, като обездвижва главата им с улавянето – с единия крак застъпва змията над главата й. Влечугото се върти и гърчи на всички страни, но змиярът не го оставя и го довършва с удар на човката си.

Приспособяването към хранене с влечуги обяснява отчасти и биологията на змияра. Той, е прелетна птица. И наистина едва ли би преживял зимата в европейските страни, когато няма да може да намери любимата си храна. Влечугите зимуват скрити в убежищата си, които напускат рядко, само при хубаво топло време. В нашите райони с умерен климат, змиярът долита към края на март и през средата на септември отлита за Африка. Зимува южно от Сахара, но не стига до екватора.

02345Освен със змии, той се храни с гущери, слепоци, плоски мишки, едри насекоми и водните жаби също са част от менюто му.

Орелът змияр ловува по доста изкусен и умел начин. Благоприятните райони, които често са територия на лова му са скалистите и хълмисти местности, пустеещите земи, целините, обраслите с храсти места, редките гори и групите дървета сред полското ширине. Изглежда любими за змияра са варовитите терени, където почвата и въздухът бързо се затоплят от слънчевите лъчи. Влечугите излизат от нощните си убежища чак, когато земята, е затоплена достатъчно. Змиярът използва също възходящите топли въздушни течения, за да планира и търси жертвите си. Ето защо той започва да ловува най-често по пладне. Великолепен майстор в планирането, змиярът се оставя да бъде носен от въздушните течения, без да размахва крила. В зависимост от вятъра той разперва напълно крилата или ги свива по-малко или повече. Забележи ли змия, той веднага връхлита отгоре й или пикира от разстояние няколко стотици метра, като развива огромна скоро – до 100 километра в час.