Политика по рециклиране на матрак

Целта за рециклиране на матрак осигурява първокласно обслужване на клиенти и доставчици и безопасни системи на работа за служители.

Знаете ли, че:

Приблизително 15-20000000 матраци и макетни подобия на такива са разположени на изхвърляне всяка година в САЩ с всяко парче, заема около 40 кубични фута или повече от пространството на депо. Тези цифри са по-малки за нашата малка страна, но това съвсем не означава, че не бива да бъдат вземани под внимание.

Матраците са трудни за почистване, а при нужда от изнасяне, а пружините могат лесно да се ползват за оборудване, използвани в операции за отпадъци и изгаряне. В отговор, някои съоръжения за депониране се изискват разделяне на матраци от други твърди отпадъци, в резултат на увеличаване разходите за някои общности на управление.

Над 80% от всеки матрак може да бъде рециклиран в други полезни продукти.

Еко матрак ТЕД Silver Collection е създаден като икономически ефективен и в полза на околната среда, а процесите за рециклиране на матрак, осигуряват ценни ръце на трудов опит на хората, на гърба, за да работят по различни програми за обучение. Нашата мисия е за отклоняване на отпадъците от депата, осигуряване на общността, заетост и обучение. Всичко това вдъхновява устойчив начин на живот. Чрез разработване на социални предприятия, които използват отпадъци и нежелани материали и в този случай, матраци като ресурс рециклиращата индустрия е един нов етап за по-добро бъдеще, както на човечество, така и на природата. Ако търсите икономичен вариант, това е най-доброто за вас.

Екологично чистите материали, които се използват в направата на матраци за здраве и система с цел безопасността подлежи на постоянен преглед и непрекъснато усъвършенстване. Такива технологии обикновено се определят от комбинация влияния и регулация, нови опасности, променящите се опасности, одиторски доклади, индустриални стандарти, кодекси за добри практики и консултации с работниците и служителите, клиентите и правоприлагащите органи. Като такъв здравето и система за управление на безопасността не е окончателен и дори е насочен към подпомагане на организациите които се занимават както с предлагане на подобни еко продукти, така и с тези предлагащи услуги в сферата на рециклиране.