Професионално и регулярното почистване на офиси и домове

 Какво е това професионално почистване?

1. Икономия на паричните средства на клиента:

a. понижение числото на обслужващия персонал;
b. увеличение на производителността на труда (повишени норми на обслужване) при използване на професионалните технически и химически средства;
c. оптимално натоварване на обслужващия персонал в съответствие с работния график на учреждението;
d. повишено количество на щата само в часов пик;

2. Икономисване парите на клиента всяка година, като средствата могат да се насочат към декоративен ремонт на сградата, за сметка на увеличения персонал:

a. Отстраняване на замърсяванията и други абразивни частици създаващи голям износ на подовите повърхности (паркет, линолеум и други);
b. Нанасяне на защитни, противо плъзгащи и отразяващи средства, водни филми удължаващи периода на експлоатация на подовите покрития;
c. Измиване и почистване на сградата без разрушаване на нейната цялост, без вторично замърсяване на цоклите, фасада, покривни стени (като се използват най-новите методи на почистване и съвременен инвентар).

3. Икономия средствата на клиента с помощта на оптимизация на данъчното облагане:

a. понижаване основата на данъка на печалбата на фирмата;
b. връщане на ДДС.

4. Намаляване себестойността на продукцията на фирмата поради аутсорсинг – давайки допълнителни функции на други квалифицирани компании;

5. Намаляване до 30% на разходите на учреждението за електричество за сметка на систематичното почистване на остъкления на офиси и съоръжения.

6. Освобождаване на управителя на учреждението от:

a. Притежаването на личен почистващ отдел;
b. Да се занимава с търсене, снабдяване и обучение на обслужващия персонал;

7. Организиране на максимални удобства, за посетителите при обслужване на душовете, санитарните възли, съблекалните, осигуряване за тях разходни материали;

8. Отстраняване на опасни за здравето на посетителите и сътрудниците фактори:

a. гъби;
b. насекоми;
c. алергени.

9. Задаване на неповторим имидж:

a. създаване на красив вид на зданието;
b. унищожаване на видимите замърсявания;
c. запазване престижа на учреждението;
d. продължаване срока на експлоатация на скъпите вещи.

10. Едрогабаритно почистване и изхвърляне на отпадъци

a. изхвърляне на ненужни електроуреди и електроника
b. демонтаж и изхвърляне на стари мебели от офиси и домове
c. събиране и изхвърляне на битови отпадъци
d. цялостно почистване на апартамент или офис от мебели и боклуци

Преимущество на регулярното почистване на офиси и домове

Тук става на въпрос за преимуществата на професионалното регулярното почистване на апартамент или офис и други помещения. Има обичай да съхраните безупречният ред на „борда на любимия кораб“ и той много години да служи във вашата флота.

Казват, че боцмана, контролира качеството на чистотата, оглежда кораба с носна кърпа след края на почистването палубата трябва да свети. Не акуратния чистач, ако намери някакъв прах, понася наказание!

Традиция е, да се поддържа чистота, която е важна както добрата бойна готовност. Блясъкът и порядъка помага да се съхрани душевното и физическото здраве и засилва дисциплината.

«Здраво тяло, здрав дух!» – тази поговорка е известна още от времето на древния Рим. А, какво да кажем за чистотата в нашите градове, където постоянно има купища прах.
Сферата за почистване на дома сега се явява най-важната част от почистващия бизнес. Днес офисните служители са заети с трудоемък и интелектуален труд и комфортните условия за работа ще бъдат основание за техният отличен успех.

Освен това, офисните началници украсяват скъпата мебел с лампи, статуетки и килимчета. Информацията на клиента за фирмата предимно зависи от външния вид на нейните офиси, мебели, като голямо значение има и интериорния дизайн. Във връзка с това за качествената работа по помещенията за извикват квалифицирани майстори.

В услуги по почистването може да влязат следните дейности:
– Оформяне на декоративни полянки;
– Химическо почистване на мебелите;
– Посаждане на дръвчета;
– Почистване на покрива от снега;
– Почистване мокети, килими и други.

Думата почистване означава голям спектър от услуги – от измиване на офисните помещения до договор, за промишлено чистене. Към това се отнася почистване на фасадата, прозорците и всички стъклени елементи, а също очистването на стените, килимите, корнизите, тръбите от ръжда и мръсотия, измитане на улицата и много други. Също, почистването на фасадите става с метода промишлен алпинизъм, като се прочистват системите за водоснабдяване и вентилация.

Професионалните фирми могат да почистят и изнесат снега, боклука на сметището, като осъществят дератизация (отстраняване на гризачи), дезинсекция (насекоми) и дезинфекция.