Промишлен демонтаж в София страната и части от света

Ако се огледаме около нас ще видим, че има много стари промишлени обекти подлежащи на събаряне или реконструирани. Именно затова много от производствата се намират в ужасно състояние. Това забавя производствения процес, но никои не се решава по една или друга причина да го направи. Но, има и много компании, които се обръщат към специализирани фирми за извършване на демонтаж на промишлени обекти. След това на очистеното място се от старите заводи и фабрики се строят нови.

Събарянето и демонтажа на промишлени обекти е сложен и достатъчно трудоемък технологичен процес, който изисква постоянен контрол от страна на инженерите и други специалисти.

Промишлените съоръжения биват различни по тип и размери:

– химически комбинати;

– фабрики;

– заводи;

– топлоелектростанции;

– аеропорти;

– телевизионни кули;

– складови помещения;

– комини;

– различни видове резервоари;

Сложност при промишления демонтаж

Всеки обект изисква индивидуален проект при събарянето и демонтажа. Затова специалистите носещи отговорност извършват щателен анализ на конструкцията, на грунда и се съобразяват с много други фактори, които задължително трябва да бъдат спазени. Промишления демонтаж се различава много от типичния така наречен „градски“. Например, при събаряне на сграда от химическо производство е необходимо да се отчетат неблагоприятните последствия върху околната среда от разпространение на остатъци на вредни химически съставки. За добро професионално изпълнение на такива сложни работи се назначават нужните специалисти — еколози, както и сътрудници на природозащитни организации.

При демонтажа на високи промишлени конструкции е много важно правилно да се предвиди мястото на падане на съоръженията. Неправилният разчет на траекторията на падане може да повлече след себе си ред неприятни последствия, в това число заплаха за безопасността на работещите, които извършват събарянето. На практика се провежда демонтаж, както на високи комини, така и на радиолокационни мачти, маяци и телевизионни кули. Опита е много важен, защото дългите години на работа, позволява да се гарантира на клиентите точно извършена работа в уговорените срокове.

Демонтаж на повече от едно промишлено съоръжение

Една от най-сложните задачи се явява събарянето и демонтажа на не големи промишлени обекти, например, не високи здания с височина от три-четири етажа. За изпълнение на такива демонтажни работи е достатъчно да има една професионална бригада от обучени работници и няколко единици техника. Но, даже да ви се струва, че не е сложно на пръв поглед, то промишлените съоръжения имат множество нюанса, които е необходимо да се знаят и да се предвидят преди събарянето на обекта.

Например, заводи, в които е имало тежки машини са с междуетажни прикрития усилени повече от обичайните. Като правило, за такива обекти в ход влиза техника, оборудвана с мощни хидро ножици. При промишления демонтаж трябва много щателно да се подхожда към избора на компания за извършване на промишления демонтаж. Много е важно, за изпълнението работниците да имат нужния опит с аналогични обекти. Тогава демонтажа на промишлените съоръжения преминава доста бързо и без проблемно.

Компанията, на която ще се спрете е нужно да разполага с щатен висококвалифициран персонал за своевременно извършване на промишлен демонтаж. Така вие ще имате гаранция за точно изпълнение на уговорените работи и грамотен професионален подход.