Видове жилищни сгради

От дълбока древност до наши дни първостепенна грижа на човека, е било да си създаде удобно и сигурно жилище, в което да си осигури възможно най-благоприятните условия за протичане на жизнените процеси. Жилището, е преминало дълъг път на развитие и неговото съдържание и форма са пряко свързани с природните условия, с климата и с развитието …

Видове жилищни сгради Read More »