бетон

Още нещо за бетона

В зависимост от характера на стоманобетонните конструкции, бетонът трябва да притежава необходимата якост, да осигурява необходимото сцепление с армировката и да предпазва армировката от корозия. Физико-механичните свойства на бетона зависят от якостта на образувалия се циментен камък и от качествата на инертните материали. Или, казано по-подробно, физико-механичните свойства на бетона зависят от качеството и количеството …

Още нещо за бетона Read More »

Бетонова помпа

Докато приготовлението и особено транспортирането на бетонните смеси са почти напълно механизирани, то при полагането се влага много ръчен труд. Затова сега усилията на конструкторите са насочени към създаване на съвременни машини и съоръжения, които да намалят и напълно да изместят ръчния труд при полагането на бетона. Като най-перспективни машини в това отношение се оказват …

Бетонова помпа Read More »