Дозиране при производството на бетонови смеси и разтвори

Един от най-важните процеси при производството на бетони и строителни разтвори е дозирането, т.е. отмерването на определени дози (порции). Дозировъчните процеси са най-отговорните и най-тежки за автоматизиране технологични процеси в цеховете за бетони и разтвори. От точното дозиране зависят съставът на бетона и неговите постоянни качества. Освен това вследствие на точното дозиране се постига икономия …

Дозиране при производството на бетонови смеси и разтвори Read More »