Добиване и обработване на камъни

Камъните се добиват от открити находища – речни корита и каменни кариери Добиването от речните корита представлява всъщност едно подбиране на подходящите за строеж камъни. Те имат заоблени форми, които трудно се пригаждат към изискванията за изпълнението на каменните зидарии. От кариери камъните се добиват главно по три начина: чрез взрив, чрез подкопаване и чрез …

Добиване и обработване на камъни Read More »