Пиролиза и газификация на отпадъци

– Пиролизата на твърдите отпадъци представлява термично разлагане на твърдите отпадъци в инертна атмосфера. При пиролизата на битовите отпадъци са налице два типа реакции: – термично разлагане на изходните вещества и по-нататъшно разлагане на получените междинни съединения; – кондензация и полимеризация на продуктите, образувани в резултат на първичните деструктивни реакции на изходната суровина. Колкото по-висока …

Пиролиза и газификация на отпадъци Read More »