Бетонова помпа

Докато приготовлението и особено транспортирането на бетонните смеси са почти напълно механизирани, то при полагането се влага много ръчен труд. Затова сега усилията на конструкторите са насочени към създаване на съвременни машини и съоръжения, които да намалят и напълно да изместят ръчния труд при полагането на бетона. Като най-перспективни машини в това отношение се оказват …

Бетонова помпа Read More »