Улуци

Предназначението на улуците и водосточните тръби, е да поемат атмосферните води от покрива и да ги отведат извън сградата или в канализационната мрежа. Улуците се поставят в най-ниската част на покривната плоскост – при капчука, където се събира цялата вода от покривния скат. В зависимост от изпълнението, улуците биват висящи и седящи. Висящи улуци – […]

Улуци Read More »