Машини, оръдия и инструменти за лично стопанство

Когато земята за лично ползуване, е разположена на блок на дадена бригада, основните механизирани полски работи се извършват с машини на АПК. На тази техника няма да се спираме. В днешния материал ще обърнем внимание на машините и оръдията, които са дадени за трайно използване и на които поради маломерност или неподходящ терен не може …

Машини, оръдия и инструменти за лично стопанство Read More »