Предназначение на основите

Предназначението на основите, е да поемат товарите от съоръжението и да ги предадат върху почвата. При това положение ширината на основите, е функция от носимоспособността на почвата и големината на товарите. В зависимост от характера на съоръжението и от избраната конструкция, основите се правят като ивици или като единични фундаменти. Основите на безскелетните конструкции се …

Предназначение на основите Read More »