Видове подслушвателни устройства и техните характеристики

Има различни ситуации, при които може да се наложи използването на подслушвателни устройства и тайни записващи устройства. Някои използват такава техника, за да следят и охраняват своите домове, офиси и други обществени помещения и това не е в противоречие със закона. Има ситуации, в които се налага да се изясни информация, като се запише и  изслуша разговор между някои хора. Този метод на подслушване се нарича шпионаж, което се използва само от  детективски агенции и военни служби.

Използването на подслушвателни устройства във вашия частен имот обаче изобщо не е нарушение на закона. Ако обаче ще подслушвате и записвате вашите роднини, служители или други лица без тяхното предварително уведомяване, това се счита за нарушение на основните човешки права и нарушаване на лично пространство. Такива лица могат да ви съдят, ако имат преки доказателства срещу вас, затова бъдете внимателни за какво използвате тайни записващи устройства.

Подслушвателни устройства

За да не се случва по-горно описаното, трябва да бъде изпълнено едно от двете условия:

  • Получете съгласието на лицето, което смятате да подложите на подслушване.
  • Получете одобрение от правоприлагащите органи. За да направите това, ще трябва да предоставите преки доказателства за причините, поради които се планира извършването на шпионска дейност.

Тайни записващи устройства

За да извършвате шпионска дейност, ще ви е необходимо специално оборудване, което не е трудно да закупите днес. Само за да получите полезна информация чрез подслушване, трябва да знаете къде да инсталирате тайни записващи устройства, който да приемат и записват аудиосигнал. Такива устройства се използват главно, когато няма начин да се стигне до жертвата в определено жилище и стая, както и в случай, когато трябва да подслушвате разговор, който се провежда от лица, намиращи се на улицата.

Най-добрите подслушвателни устройства

Можете да реализирате подслушване от разстояние със следните устройства:

  • Микрофони –   Това е един от най-популярните начини за подслушване на разговор от разстояние. За прилагане на този метод се използват градиентни, параболични и тръбни микрофони. Най-популярни са параболичните микрофони, които ви позволяват да получавате аудиосигнал на разстояние до 100 метра. Освен че извършва подслушване на разговора, оборудването едновременно записва и аудиосигнала.
  • Инфрачервени устройства – Тези подслушватели предават аудио сигнал през оптичен канал в инфрачервено лъчение. Принципът на работа на оборудването е, че инфрачервеният предавател преобразува акустичните вибрации в светлинна вълна, предавана към приемника. Обхватът е до 200 метра.
  • Радиостетоскоп – Тези подслушвателни устройства ви  позволяват да извършите подслушване от стаята през стени на жилищни сгради. Принципът на действие е подобен на лазерното оборудване и се основава на  вибрации. Цената на такова подслушвателно устройство е по-ниска от лазерните подслушватели. За да слушате, трябва само да сте в съседната стая и да облегнете специален локатор до стената, като регулирате чувствителността му. Оборудването работи ефективно с максимална дебелина на стената от 30 см.