Запазване на отрязания цвят

02345Отрязаният цвят загива по различни причини: намаляване или силно колебание на дишането, запушване на проводящите съдове, изчерпване на хранителните вещества, нарушаване на равновесието между поетата и изразходваната вода, естеството на растенията, възрастта на цвета, температурата ‘на помещението и др. Затова и начините за запазването му са различни. И все пак има някои общи правила, които може да се приложат от всички домакини. Тези правила са насочени както към запазване на отрязания цвят, така и към опазване на растението, от което се взема цветът.

Казваме отрязан, а не откъснат цвят. Откъсването става, където и да е по стъблото, а отрязването се прави на 1 —2 мм над някой от листата на майчиното растение, и то с остър нож. Тогава при повечето от растенията от пъпката, която се намира в основата на листа, израства ново клонче и цъфтежът продължава. При късането тъканите се смачкват, стъблото трудно се възстановява, а дръжката на откъснатия цвят загнива. Затова посягайте към растението само с остър нож в ръка и режете така, че то бързо да се възстанови. Едновременно с това старайте се отрязаният цвят да има по-дълга дръжка. Тя позволява цветовете да се подреждат по-сполучливо във вазата и ги снабдява по-дълго време с хранителни вещества.

Отрязвайте цветовете рано сутрин, когато са най-свежи, и избирайте онези, които са пред разтваряне, понеже ще живеят по-дълго време. Предпочитайте кичестите цветове, защото са по-трайни от простите.

Преди да натопите цветовете във вазата, подновете отреза им, като ги подрязвате под вода. Така в техните проводящи съдове няма да навлезе въздух, който пречи на движението на водата. Такова подрязване е задължително за цветя, които отделят млечен сок, защото той бързо се втвърдява на въздуха, запушва проводящите съдове и цветята увяхват бързо.