Как компютрите станаха неразделна част от живота ни

Компютърът – онази голяма кутия, която преди вече почти три столетия изумявала млади и възрастни.

Днес новостите в света на ерата на технологиите почти няма, с какво да ни изуми. Всичко, което виждаме във фантастичните филми и научно-изследователски проекти, сега е възможно. Ако не днес, то утре вече е реалност.

Днес компютрите са във всяка сфера на нашата човешка дейност и ежедневие. Те са в бизнеса и икономиката и може да се каже, че до голяма степен те движат света. Популярност набират и таблети и лаптопи. Тук може да видите тъч скрин за таблет ODYS MAVEN.

Бизнес къщи и корпорации използват мощния компютър за планиране и маркетинг на своите продукти, услуги и пр. Оборудването към компютърния арсенал помага за съхранение на цялата информация, свързана с клиента и щателно управлява стоките и услугите.

Бизнесът и компютрите

Компютърът с интернет връзка помага на хората да започнат нов бизнес, да управляват ефективно, а също и да ги разширяват дейността си за нула време. Големите имена днес, като Google, Facebook, Amazon, LinkedIn, Alibaba и др., започнаха скромното си пътуване с няколко настолни компютри с интернет достъп.

Ежедневните бизнес процеси по целия свят ще спрат незабавно, ако компютрите престанат да функционират правилно. Още в онези ранни дни, когато Чарлз Бабъдж изобретил аналитичния двигател, по-известен като първият механичен компютър в света, бил използван единствено за целите на управлението на бизнес системите. Той допринасял за ускоряване на операциите, без никакви проблеми.

Банките и компютърът

Банките използват ежедневно компютри, за да приспособят множество искания на своите клиенти. Със забележителния напредък в областта на технологиите, изкуствения интелект, машинното обучение, аналитиката и големите данни; локалните работни станции и отдалечените сървъри обработват и архивират огромно количество финансови данни. Всички те могат да бъдат извлечени незабавно навсякъде и по всяко време.

Автоматизираните банкомати или банкоматите накратко, успешно са дигитализирали ръчно банковите задачи. Те до голяма степен правят живота на хората не само по-лек, но напълно възможен. Човек може да изпълнява множество операции като тегли пари в брой, отпечатва мини-изявления, депозира пари в брой, чекове, регистрира ново искане за чекова книжка, прехвърля средства; както и много други допълнителни задачи като презареждане на мобилни и електронни нареждания; плащане на сметки за електричество, застраховки, данъци и др.

Интернет банкирането елиминира нуждата от физически достъп. То може да генерира финансов отчет за даден период или да спре плащането с издаден чека, използвайки онлайн банкиране.

С помощта на тези интелигентни терминали и всичко навързано в една система – компютърна система HP COMPAQ PRESARIO CQ60, животът ни днес не просто съществува, но и се движи напред.