Българската следа в създаването на календара

Сред хуните и прабългарите в Централна Азия бил изобретен един от най-съвършените календари на всички времена. Хиксосите, които били хуни, превзели Египет и оставили своя отпечатък върху неговия календар. Древните китайци пък записали, че възприели календара от „северните цивилизации”.

02345Хуните се пръснали като степен вятър, но българите останали. И пренесли през времето съвършеното летоброене. То се основавало на слънчевата година от 365 дни, с един нулев ден, който се пада в деня на лятното слънцестоене. 364-те дни се делели на четири части с по 91 дена; във всяка част имало по 13 седмици или: два 30-дневни месеца и един трети, с 31 дни. Новата година се падала в най-късия ден – деня на зимното слънцестоене.

Така бил установен 12-годишният цикъл от 4383 дни! А пет 12-годишни цикъла или пет Юпитерови обиколки дали 60-годишния цикъл. Това била и средната продължителност на един човешки живот. В календара били използвани имена на животни, като глиган, мишка, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон и маймуна.

По някои пресмятания, на всеки 420 години се натрупвала разлика от ? ден. Цял ден се събирал за 1680 години…

02345При Юлианския календар, годишната разлика възлизала на 11 минути и 14 секунди, т.е един цял ден на 128 дни; При Григорианския – 26 секунди за година. Погледнато логически, това едва ли има толкова голямо практическо значение.

Най-древните времена били измервани по времетраенето на живота на едно поколение, по родословието на известни семейства или по периоди на царуването на династиите. Този обичай и до днес, е запазен в Англия. Първата календарна ера се появила с Олимпиадите. Християните въвели ерата от Сътворението на света и от Рождество Христово.

02345Съвременният свят все повече се нуждае от универсален календар. Огюст Конт, френски философ и социолог, (1849) предлага година с 13 месеца с по 28 дни, последвани от един „бял ден”. Камий Фламарион, френски астроном (след 1887) – вечен календар с година от 12 месеца и четири равни тримесечия. От 50-те години на XX век и досега ООН всячески насърчава проектите за единен световен календар.