Как да разрушите къща с помощта на тежки машини

Има много причини да съборите къща. Може би просто разчиствате пътя за ново строителство или имате сложни структурни проблеми, чието отстраняване би било по-скъпо, отколкото да започнете отначало. Каквито и да са мотивиращите фактори, събарянето на къща е голяма работа, която изисква ясен план.

От фирма Кърти чисти извозва София дават някои ясни насоки, кога и как да се случи това.

Демонстрацията на къща включва два основни подхода: деконструкция и разрушаване. Деконструкцията е процес на премахване на полезни материали на ръка, запазване и повторно използване на ресурси за по-късна употреба. Разрушаването, от друга страна, означава пълно унищожаване на сградата, обикновено с тежки машини. Отломките често се извозват, след това като строителни отпадъци. Това става със съдействието на екипите кърти чисти извозва София.

Или сте спасили толкова материал, колкото мислите, че е възможно отвътре, или сте решили да не се занимавате с деконструкция и просто да съборите къщата. Каквато и да е причината, време е да се заемете с тежките машини, за да съборите къщата.

Как да разрушите къща с помощта на тежки машини

Стъпка 1: Наемете необходимото оборудване

Когато къщата е разчистена и добре подготвена може да пристъпите към етапа по разрушаване. Ако наемате фирма и оборудване за разрушаване, фирмите за отдаване под наем могат да препоръчат правилния тип машини за работата и може дори да предложат обучение.

Стъпка 2: Обезопасете района

Преди да използвате тежки машини, за да разрушите къщата си, ще трябва и да създадете безопасен периметър около строителната площадка с табели, бариери, предупредителна лента и временна ограда.

Стъпка 3: Разрушете къщата

Като цяло, добър подход е да използвате рамото на багера, за да пробиете първо покрива на къщата. Това намалява риска от преобръщане на сградата и риска от нараняване. След това проправете своя път надолу, като събаряте всяка стена и пробивате всеки етаж. Намалете риска, докато разрушавате къщата, като натискате конструкцията, така че отломките да не падат към вас.

Продължете, докато всеки под и стена бъдат изравнени. Тази фаза от процеса може да отнеме няколко часа. Всичко зависи до голяма степен от размера на къщата и материалите, използвани в конструкцията.

Стъпка 4: Почистете отломките

Време е да транспортирате отломките с помощта на контейнери за смет. Повечето хидравлични багери и машини могат да се използват за загребване и депониране на отпадъци в контейнери за лесно изхвърляне.

Като алтернатива, булдозерът може да избута отломките по-близо до контейнера, докато количките да помогнат за транспортирането на по-малки количества наведнъж. След това отломките могат да бъдат пренесени с колички до контейнер или натоварени ръчно.

След като отломките бъдат изчистени, земята около конструкцията ще трябва да бъде подравнена и изравнена. Обмислете наемането на професионалисти, които да се справят с тази стъпка. Такива може да наемете на адрес: https://xn--h1adsi2b.com.