Какво интересно, около разграждане опасните материали от телевизори

Що се отнася до химическото рециклиране, това са въпросите, които трябва да задавате отново и отново, за да избегнете вреда на хората или околната среда:

какъв химикал е?

колко е токсичен?

колко от него има?

в какъв формат е в момента?

запалим ли е?

премахнат ли е рискът от кръстосано замърсяване?

Първият етап е извличането на химикалите от текущата площадка

За да направите това, трябва да знаете, в каква форма са те – течни ли са, утайки, каша, твърди, газови, киселинни, разтворители, барабанени или опаковани, за да дадете няколко примера.

За големи количества утайки, разтворители, киселини или почти всякакви течни или газови химични отпадъци е доста обичайно да се използва цистерна, която да върши работата по отстраняването.

За барабани и опаковани химически отпадъци камионите и завесите могат да свършат работата много добре.

За малки количества химически отпадъци (като батерии или електрически крушки) често се предлагат услуги за събиране на кутии от компаниите за отпадъци.

Има толкова много химикали навън, че е невъзможно да пресеем кои от тях могат и не могат да бъдат рециклирани, но за да ви дадем добра идея, ето няколко общи, които bulkom.com се грижат да бъдат рециклирани:

Охлаждащи вещества – Химическият антифриз вътре в радиаторите е от етилен гликол, олово, кадмий и хром. Той е много лесен за рециклиране и може да се направи с една машина, закупена в търговската мрежа за вашия бизнес, или чрез използване на специализирана компания за рециклиране, която да го рециклира и дори да го предостави отново. Процесът премахва тежките метали и масла и въвежда нови химикали, които не позволяват разрушаването на етилен гликол.

Мастило, масло и боя – обхванати са в част втора от мистериозните пътувания от серията опасни отпадъци.

Химически барабани – макар че не са химикали, химическите барабани пренасят и транспортират химикалите и по този начин са по своята същност замърсени. За щастие за тях, са направени от стомана и пластмаса, те са доста лесни за рециклиране. По закон някои химически барабани, в зависимост от това какво съдържат, трябва да се измият добре и да се използват отново за същата цел. Обичайно е нетоксичните барабани да се мият и ремонтират, като заменят капаците и фиксират вдлъбнатини, преди да бъдат препродадени в индустрията. Третият случай, рециклирането, се извършва след процес на тройно изплакване, пробиване и раздробяване. Скрапът може да се продава за преработка.

Не се рециклира:

пестициди

Фунгициди

Хербициди

Земеделски антибиотици

Торове

Химикали за басейн

Заключение

Трудно да се рециклира не винаги означава невъзможно да се рециклира, както доказахме от проучването на мистериозните пътувания на всички тези опасни отпадъци в тази задълбочена серия от съдържание.

Насърчаваме ви да бъдете любопитни, любознателни и креативни в изпълнение на политики за нулево депониране, стратегии за отклоняване на депата и възможности за практикуване на 5-те Rs – намаляване, повторна употреба, рециклиране, отказ и обновяване.

За Събиране и извозване на строителни отпадъци град София.