Архив за етикет: разрушаване

Събаряне на съоръжение

При избора на способ за събаряне на съоръжение се изчисляват връзките, като се взимат предвид многочислените фактори, значението, на които се оценяват в съответствие със специфичните условия и нужди. Освен това избрания способ е длъжен да бъде икономичен, като това не е главно. Например, недопустимите сътресения, при нарушение на производственият процес и необходимостта от преповтаряне на движенията могат да се окажат решаващи при избора на способ на събаряне. Значението на икономическите фактори възникват в зависимост от намаляване на ресурсите и други показатели. Ако се провежда събаряне на свободно разположен обект, тогава икономичността трябва да се разглежда, като важен, но не и единствен критерии.

Събаряне на здание

Събаряне на здание

Способ при изпълнение на работата. Демонтажа представлява процес, обратен на монтажа. След освобождаване на силовите съединения на демонтираните елементи се преместват на място подготвено по-отрано.

Демонтажа се прилага особено при събаряне на голяма височина. Преди всичко демонтажа се прилага при разрушаване на надземни съоръжения от металните, стоманени или предварително напрегнати елементи от сборно железобетон и дърво, а също специални съоръжения, такива, като мостове, павилиони и кули. Тук в качеството на подемни средства се използват всички възможни подемни механизми. За демонтажа се прилагат и подемни устройства, такива, като автомобилни и гъсенични ротационни крана, а също подемни кули и дерик-кранове. При демонтажа рядко се използват портални кранове, електро лебедки или тягови лебедки. При определени условия може да се счита икономични и се препоръчва демонтажа да се осъществява с помощта на други средства. Възможно е използването на два или няколко крана.

Местата за депозиране на демонтираните детайли трябва да бъдат осигурени с надеждни средства или специални ограждения. При демонтажа с помощта на кран технологичния ход на работа протича по-следния начин: създават се площадки за подемни устройства на места за демонтаж (с възможност за място за стрелата в нужното направление, осигуряващо закрепване на подемното устройство), като се провежда необходимото мероприятие по безопасност на демонтираните елементи на сградата и съхраняване на конструкциите. Изпълнявайки работата по отделяне и рязане на арматурата (не трябва да повлияе на устойчивостта на демонтираните елементи и съхраняване на конструкцията), укрепване на демонтираните детайли спазвайки проектните средства за укрепване и пускайки на необходимите канати за безопасност на отделните елементи, с помощта на гъсеничен трактор.

Ако демонтажа се осъществява с помощта на лебедки с електро кабели е, необходимо да се обърне внимание на следващите особености в хода на работа: подготовка на мястото и укрепване на лебедката за демонтажа.

Специалните конструкции трябва да бъдат одобрени от органите на съответния технически надзор. Необходимо е, също елементите с голяма повърхност при неустойчиви детайли на сградата да се избягва натоварването чрез използването на специални траверси.

При демонтажа трябва да бъде предвидена възможността за повторно използване на демонтираните елементи и да се складират по вид или така, че да се осигури удобна подготовка към последващ монтаж. Изисква се голяма безопасност. При демонтажа е необходимо да се съблюдават особени мерки за безопасност от работниците: носещата способност на детайлите на сградата и нейните съединения, като често в резултат те корозират и при наличието на агресивна среда, значително понижават своята здравина от първоначалния си вид. При изпълнение на разделителните разрези понякога се налага да се извършват движения в обратно направление на предварителното напрежение, а при термическото рязане често възникват пожари от наличието на взривоопасен прах или газ, което води до опасност от взрив. При незнание точките на укрепление на връзките или силното им увреждане в резултат на корозията освобождаването на отделните детайли се затруднява така, че понякога се налага допълнителни спомагателни работи, като демонтажа често се извършва непосредствено близо до производствената база, до транспортни пътища или жилищни сгради така, че трябва да се приемат особени мерки, за да не се прекъсва процеса на производство и да се ограничава влиянието на заобикалящата местност.

Извозване на земна маса и почва от разрушени обекти

Събаряне, разрушаване на сграда и съоръжения, като правило, завършва с извършване на извозване на отломки и земна маса, което включва в планирането голям обем почва, за изхвърляне от терена след заравняване на дупки и траншеи. Много предприятия и фирми предпочитат да поръчат изпълнение на тази работа (къртене, събаряне, разрушаване и извозване на отпадъчния материал) на специализирана фирма, притежаваща съответните технически и кадрови обезпечения, една, от които се явява и нашата фирма.

Следва да отбележим, че при изпълнение на разрушаването особено значение се отделя на извозването на отпадъка, които трябва да бъде извозен в строго определено време, без да пречи, на какъвто и да е производствен процес. За своевременното извозване на земна маса се използват специализирани самосвали машини, които се предвиждат в зависимост от предполагаемият обем работа.

На практика, това е едно необходимо изискване за допълнителна техника за осигуряване на оперативно планиране на територията на обекта и натоварването на земна маса на камиони. Спецификата за провеждане на извозване на земната маса изисква работа на голямо количество техника за намаляване на ограничения период от време. Качествената мощна техника просто ще намали, увеличението на загубите на изпълнителя. Затова много фирми предпочитат да вземат под аренда специализирана строителна техника.

На пръв поглед при извозването на земната маса е необходим самосвал. Мощността на товароподемност и количеството на тези камиони се определят, изхождайки от обема на необходимите работи и също предполагаемият срок на извършване на услугата. Особено внимание при разчета се отделя на дестинацията, която камионите ще изминат до специалния полигон за утилизация на отпадъка. Ние можем да предложим самосвали с товароподемност 13 – 15 тона, но ако се наложи имаме готовност и за 30 тонен. При избора на конкретния модел автомобилен транспорт предимно се съблюдава радиуса при натоварване, за осигуряване на свободното маневриране на техниката.

Спомагателно оборудване за осигуряване извозването на земна маса.

За изпълнение на товароподаването е необходимо да се използват багери. За не големи дупки или траншеи, а също в местата с плътно застрояване успешно се използват мини — багери и багери — товарачи. Това е универсална и много маневрена машина, единствен недостатък, на които се явява малката мощност, но в условията на ограничен обем на работа той се превръща в преимущество.

При обекти за разрушаване от средна величина широко се използват бобкати, които не причиняват вреда върху асфалтовото покритие и минимизира увреждането на заобикалящия ландшафт. Такива агрегати се подбират по мощност и в зависимост от специфика на демонтажните работи.

При крупното мащабно обекти за събаряне е трудно без наличието на гъсенични машини, които изпълняват голям обем работата за много къс срок. Тази техника основно се използва при извънградски крупни обекта. Следва да отбележим, че производителността на тези машини, трябва напълно да съвпадат с товароподемността на самосвала за избягване на ненужен престоя.