Видове изолации за покрив

02345Асфалтова мушама

Полага се върху добре подравнена или рендосана дъсчена обшивка или върху бетонни плоскости. При първия случай се изисква от 4 до 10 процента наклон, а при втория от 2,5 до 4 процента. При по-големи наклони, мушамите се свличат и асфалтът потича.

У нас асфалтовите мушами и мукави се използват главно като противовлажни изолалации на плоски покриви или като покривки на временни сгради. Полагат се еднопластово или двупластово, успоредно или перпендикулярно на капчука.

При наклон до 15 градуса, мушамите се поставят успоредно на капчука, а при по-голям наклон – перпендикулярно. При хоризонтално полагане(успоредно на капчука) горната ивица застъпва по-долната с 8-10 см, а при полагане перпендикулярно на капчука(успоредно на наклона)отделните пластове се застъпват 10-12 см. За уплътняване и осигуряване на застъпването съседните пластове се лепят с битумно лепило. В някои случаи за по-голяма сигурност снажданията успоредно на наклона се изпълняват с летви. За по-голяма сигурност изолациите се правят в няколко пласта.

Покриване с азбестоциментови плочи.

Те имат добри изолационни качества, малко обемно тегло и са пожароустойчиви. Азбестоциментът, обаче, е много крехък.

У нас се произвеждат вълнообразни азбестоциментови плочи с размери 0,67/1,20 и 0,97/1,20 м. Дебелината на плочите, е 0,6 см, височината на вълните – около 5,1 см, а дължината им – 15,3 см. Един квадратен метър от тези плочи тежи между 16 и 20 килограма.

Монтирането на плочите се извършва от най-ниската част към най-високата, както при всички изолации. Горните редове застъпват долните с около 10см, а страничните застъпвания са 1/3 от дължината на вълната, т.е около 5,1 см. Закрепват се за дъсчена обшивка(когато има такава) или за бичмета с винтове или болтове. Под главата на болтовете трябва да се постави широка шайба и гумен тампон, тъй като материалът, е много чуплив.

02345Покриване с ламарина

Покривите от ламарина са леки, водоплътни и издържат на механични удари. Някои ламарини, обаче бързо се разяждат под действието на агресивни газове, а други от влагата. Използват се метални листове от стомана, неръждаема стомана, цинк, поцинкова стомана, мед, олово. Стоманената ламарина, е много чувствителна на атмосферните влияния. Тя бързо корозира и се разлага. Затова се използва неръждаема стомана, поцинкова или листовете от обикновена стомана трябва да минизират и боядисат.